1953 - 1955
January 1956
February 1956
March 1956
April 1956
May 1956
June 8, 1956
June 16, 1956
June 21, 1956
June 22, 1956
June 23, 1956
June 25, 1956
June 26, 1956
June 27, 1956
June 28, 1956
June 28/29, 1956
June 29, 1956
June 30, 1956
July 1956
September 1956
October 1956
June 1957

Przemysław Zwiernik

 

Literature:
Poznański Czerwiec 1956 (Poznań June 1956), edited by J. Maciejewski and Z. Trojanowiczowa, Poznań 1991; E. J. Nalepa, Pacyfikacja zbuntowanego miasta. Wojsko Polskie w czerwcu 1956 r. w Poznaniu w świetle dokumentów wojskowych (Pacification of a rebellious city. Polish army in June 1956 in Poznań in the light of army documents), Warszawa 1992; P. Machcewicz, Polski rok 1956 (The Polish year of 1956), Warszawa 1993; S. Jankowiak, E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956 w dokumentach (Poznań June 1956 in documents), Poznań 1995; E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy bunt społeczeństwa w PRL (Poznań June 1956: the first public revolt in the People’s Republic of Poland), Poznań 2001; Z. Żechowski, Z ekonomicznych źródeł sytuacji strajkowej w Zakładach HCP (Economic underpinnings of the strike in HCP Works), „Kronika Miasta Poznania” (“Chronicle of the City of Poznań”), 1957; APP, Files of the Provincial Committee of the Polish United Workers’ Party in Poznań, catalogue number 1070, 1071, 1072.
The first version of the calendar was published in 2002, see: Przemysław Zwiernik, Kalendarium Poznańskiego Czerwca 1956 (Calendar of the Poznań June 1956) [in:] Poznański Czerwiec 1956 (Poznań June 1956) edited by S. Jankowiak and A. Rogulska.